Bouwsteen 3 van De Pleisterplaats

Zingeving en Spiritualiteit

Zoals eten en drinken je lichaam voedt, voedt spiritualiteit je geest. Dat klinkt cryptisch te meer omdat spiritualiteit breed geïnterpreteerd wordt. Van zweverig en vaag tot streng en religieus (met geboden en verboden).

Wij bekijken dat wat luchtiger.

Wat ons betreft is spiritualiteit in veel gevallen juist verrassends concreet. Spiritualiteit gaat namelijk over dat wat je beweegt, dat wat zin geeft, betekenis geeft aan je leven. Naasten, familie, werk, hobby’s: allemaal drijfveren voor mensen, beweegredenen, zingevende factoren. Het kan verbonden zijn, maar ook volledig los staan van religie, van godsdienst of van een geloof in een transcendente werkelijkheid.  Het gaat over je bewust worden en bewust zijn van die innerlijke ‘drive’ en hoe je dat plaats geeft in je leven.

Dat vraagt oefening (wat is mijn drive precies) èn onderhoud (hoe blijf ik trouw aan mijn diepere drijfveren).Grappig genoeg merken we dat als wij onze eigen kaders loslaten, er meer onderlinge herkenning en verbinding ontstaat, waarbij alleen het taalveld verschilt (bijv. God, Universum, Energie, Eeuwige). Het gedachtengoed van Richard Rohr; the Universal Christ is de moeite waard te lezen als je vanuit een christelijk kader bent groot geworden.

Niet aan spiritualiteit doen, is daarom volgens ons eigenlijk onmogelijk. Elk mens is spiritueel, maar misschien zich daar lang niet altijd van bewust. In De Pleisterplaats is er tijd en ruimte om op zoek te gaan naar dat wat jou zin geeft in het leven. Juist als dat even uit beeld is geraakt. Wij doen dat vanuit een christelijke levensovertuiging en samen met alle gasten delen we onze ervaringen.