Marketing en branding

Marketing 2024 is meer dan ooit een samenspel van branding, sales en personeelsbeleid. Met een sterk, samenhangend verhaal over wie je als organisatie bent en wat je wil betekenen stuur je deze disciplines eenduidig aan. Dat is belangrijk voor klanten en medewerkers. We ontwikkelden ons eigen identiteit&zintuigen canvas waarin we naast de reguliere missie, visie en kernwaarden ook de zintuigen inzetten om tot de corporate story te komen. Het leidt tot prachtige gesprekken en een verbindend verhaal. We vertellen je er graag meer over.

Bel of mail ons voor een nadere kennismaking!

 

schaakbord, vrouwenhand, buro van der velde

Creatieve strategie sessie

Strategie vraagt om creatieve doorvertaling. Logica doet meestal een beroep op onze linkerhersenhelft, terwijl in onze rechterhersenhelft de creativiteit te vinden is. Een brainstorm op maat ontwikkelen voor een strategie sessie en dan samen aan de slag; dat vinden wij een mooie uitdaging.

Bel of mail ons nu voor een voorstel op maat.

Vision without action is just a dream. Action without vision just passes the time. Vision with action can change the world

Joël A. Barker