Een virtueel concept midden op de Veluwe

Voor een internationale NGO, Open Doors uit Ermelo, met o.a. kantoor in Nederland, denken we mee over de ontsluiting van hun rijke archief. Door de jaren heen heeft dit archief zich gevormd in allerlei vormen (boeken, artikelen, audio, video, foto’s enz.). Om de verhalen van weleer te bewaren voor de toekomst, en meer dan dat, te ontsluiten voor nieuwe generaties, is een gedegen plan van aanpak nodig.

Daarbij is enerzijds het inrichten van het proces van digitalisering en archivering relevant maar ook ook het ontwikkelen van creatieve formats om de verhalen te kunnen vertellen. Er ligt een concrete vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat alle gasten in het bezoekerscentrum aan het eind van de expositie van bezoeker naar deelnemer transformeren. Een inhoudelijke uitdaging, die we samen met de fantastische mensen van FX Agency uit Utrecht aangaan.