Voor een internationale NGO, met o.a. kantoor in Nederland, denken we mee over de ontsluiting van hun rijke archief. Door de jaren heen heeft dit archief zich gevormd in allerlei vormen (boeken, artikelen, audio, video, foto’s enz.). Om de verhalen van weleer te bewaren voor de toekomst, en meer dan dat, te ontsluiten voor nieuwe generaties, is een gedegen plan van aanpak nodig.

Daarbij is enerzijds het inrichten van het proces van digitalisering en archivering relevant maar ook ook het ontwikkelen van creatieve formats om de verhalen te kunnen vertellen. De werktitel op dit moment is ’the ┬ádigital and virtual experience’ want natuurlijk gaan we op zoek naar innovatieve toepassingen en daar is een wereld te ontdekken.

Met recht een ‘spekkie naar ons bekkie’.